Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Jan Nedoma, Ph.D.