Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.