Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Radim Kraut, Ph.D.