Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Kateřina Gecová, Ing.