Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.