Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.