Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Antonín Gavlas, Ing.