Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Karel Vlach, Ph.D.