Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jarmila Smějová