Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Klára Fiedorová, Ing.