Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Mgr. Andrea Supová