Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Eva Glabazňová