Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Markéta Velartová