Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Martin Stankuš, Ph.D.