Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Lukáš Peter, Ph.D.