Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Jan Kubíček, Ph.D.