Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Richard Velička, Ph.D.