Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.