Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.

Výzkum a vývoj na embedded zařízeních, vývoj v oblasti grafických systémů a řízení systémů v reálném čase pomocí RTOS.