Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Výzkum a vývoj na embedded zařízeních, vývoj v oblasti grafických systémů a řízení systémů v reálném čase pomocí RTOS.