Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Tomáš Dočekal, Ing.