Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.