Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Docent pro mikrokontroléry a vestavěné řídicí systémy. Vyučuje předměty: Mikroprocesorová a řídicí technika, Číslicová a mikroprocesorová technika 1, Základy programování řídicích systémů, Vestavěné řídicí systémy, Návrhování a realizace vestavěných řídicích systémů, Mikrokontroléry a jejich aplikace.