Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Martin Pieš, Ph.D.