Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.