Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.