Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.

Na katedře zaměstnán od r. 1998. V současné době vyučuje předměty: Programování hradlových polí, Diagnostické a testovací systémy, Technika elektronických přístrojů 1,2, Měření na elektronických přístrojích.