Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.

V současné době vyučuje předměty: Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy, Měření a zpracování dat, EMC v elektronice. Specializuje se na návrh a realizaci měřicích systémů, měření EMC parametrů elektronických zařízení, bezdrátového přenosu dat a jeho zpracování. Vedoucí týmu pro měření Thermal Response Testu (Test teplotní odezvy horninového masivu), vedoucí skupiny zabývající se monitoringem důsledků termických procesů na starých důlních odvalech, hlavní koordinátor předcertifikačních zkoušek EMC.