Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Blanka Filipová, Ph.D.

Odborná asistentka pro oblast analýzy signálů a soustav, modelování systémů, zpracování obrazu. V současné době vyučuje předměty: Signály a soustavy, Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice. Na katedře zaměstnána od r. 2002.