Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.