Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jan Dedek, Ing.