Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Pedagogicky působí na VŠB Ostrava od r.1993. V letech 1954 až 1992 pracoval jako výzkumný pracovník. Jeho profesní zaměření je směrováno do oblasti přenos a zpracování informace, teorie automatického řízení, řízení technologických procesů počítači, metody umělé inteligence, fuzzy matematika a její aplikace v řízení, genetické algoritmy a fuzzy neuronové sítě. Na základě habilitační práce byl v r. 1994 jmenován docentem pro obor měřicí a řídicí technika. Profesorem pro obor měřicí a řídicí technika byl jmenován v r. 1999. V současné době vyučuje předměty Znalostní systémy v řízení, Aplikovaná umělá inteligence.