Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.

Pedagogicky působí na VŠB Ostrava a dalších vysokých školách od r.1964. V letech 1972 až 1989 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník mimo VŠB Ostrava. Jeho profesní zaměření je směrováno do oblasti teorie samočinného řízení, technických aplikací počítačů pro přímé řízení technologických procesů, řízení technologických procesů a matematického modelování. Profesorem pro obor technická kybernetika byl jmenován v r. 1990. Je členem technického komitétu průmyslových aplikací v hornictví a hutnictví IFAC (International Federation of Automatic Control).