Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.