Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.