Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.