Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.

Na katedře zaměstnán od roku 2006. Odborné zaměření: modelování, simulace, teorie řízení, automatizace, návrh a realizace regulátorů. V současné době vyučuje předměty v bakalářském a magisterském stupni studia z oblasti teorie řízení, modelování a simulace, garantuje výuku projektování MaR.