Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Odborný asistent pro oblast virtuální instrumentace, automatizovaných systémů měření a zpracování signálů. V současné době vyučuje předměty: Virtuální instrumentace I, Měření v telekomunikační technice, Měření v informačních a komunikačních technologiích.