Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

Vedoucí katedry

Na katedře zaměstnán od roku 1998. Odborné zaměření – programovatelné automaty, HMI/SCADA systémy, distribuované řídicí systémy. V současné době garantuje obor Řídicí a informační systémy v bakalářském stupni studia a obor Řídicí a informační systémy v magisterském stupni, podílí se na výuce rovněž v doktorském studiu v oboru Technická kybernetika. Vyučuje předměty zabývající se technikou programovatelných automatů a vizualizačních systémů.