Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.