Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.