Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

V letech 1997 až 2013 působil v soukromé společnosti v oblasti vývoje speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Na VŠB - TU Ostrava zaměstnán od roku 1994. V současné době vyučuje předměty v bakalářském a magisterském stupni studia zaměřené na automatizaci měření a testování: Senzory a měření, Virtuální instrumentace 1+2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřící systémy a jejich programování.