Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Na katedře zaměstnán od r. 2011. V současné době vyučuje předměty Základy biokybernetiky, Biokybernetika, Lékařská propedeutika, Speciální zdravotnická technika, Technika elektronických přístrojů a zajišťuje praktickou výuku studentů Bc i Mgr. studia v nemocnicích.