Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Tomáš Urbanczyk, Ing.