Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Martin Uhlík, Ing.