Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Lukáš Šoustek, Ing.