Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Hana Škutová, Ing.