Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jiří Škovránek, Ing.