Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Ing. Tomáš Ondraczka