Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Pracovníci

Na katedře zaměstnán od r. 1992. V současné době vyučuje předměty Průmyslová robotika, Mikrosnímače a speciální měření, Základy konstrukčních technologií v elektronice, Základy elektromechaniky pro řízení.