Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

David Oczka, Ing.