Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Martin Mikolajek, Ing.